Fördelar och nackdelar med MIG-Svetsning

MIG-svetsning, som de flesta av oss är medvetna om, är en halvautomatisk bågsvetsningsprocess där en kontinuerlig trådelektrod och en skyddsgas matas genom en svetspistol. I slutet av pistolen finns en kontaktspets som passerar el till ledningen. Både tråd och avskärmningsgas aktiveras för att skapa svets när operatören trycker på avtryckaren av pistolen.

Fördelar med MIG-svetsning

Denna svetsning är ganska populär eftersom det är lätt att lära sig och kräver inga speciella färdigheter. Även en första gången operatör kommer att kunna uppnå en bra svets med minsta träning.

Människor gynnar MIG-svetsning, eftersom det är mycket snabbare än Stick-svetsning och sparar tid. Sålunda är driftskostnaden för denna svetsning lägre än Stick-svetsning på grund av denna tidsbesparing. MIG justeras till begränsad elektrodlängd och detta möjliggör längre svetsar med färre avbrott.

Dessutom finns det inget slöseri med fyllnadsmetaller och i allmänhet kan tunnare material svetsas mycket lättare med MIG än Stick-svetsning. En ytterligare anledning till att människor gynnar MIG-svetsning beror på att MIG-svetsning är en städad process och kräver inte flisning som i Stick-svetsning. MIG ger säkerligen väldigt bekväm svetsning och montering av delar och det är mycket skarpt stubförlust på grund av den kontinuerliga spolen av fyllnadsmetall.

Denna svetsning är mångsidig och kapabel för en mängd olika applikationer, inklusive – släpvagnar, reparation av bilkroppar och reparation, gård / ranchutrustning, hushållsprojekt, reparation av hjulspår, cyklar etc. Denna typ av svetsning kräver mindre tid jämfört med andra typer av svetsprocesser.

Nackdelar med MIG-svetsning

Den initiala kostnaden för MIG-uppställning är hög med tanke på regulatorerna och avskärmningsgasen – även om en del MIG-svetsning kan ske med självskyddande flusskärna och utan gas eller en regulator.

Det är faktiskt ett faktum att alla typer av material kan svetsas med en MIG-maskin. Men i MIG-processen kräver olika material olika tråd och gaser. Till exempel kan mjukt stål svetsas med antingen självskärmad tråd eller med CO2 eller en CO2-blandad gas, men aluminiummaterial kräver användning av argongas.

Det är oanvändbart att svetsa genom smutsiga material med MIG-maskiner.
Det sägs att man alltid ska svetsa på det renaste möjliga materialet, så för bästa resultat skrapa bort färg, rost eller annat skräp där svetsen görs.

Det är ingen förnekande att MIG-svetsutrustning är mer komplex, dyr och mindre bärbar och svetspistolen är svår att manövrera. Fyllnadsmetall kan bli försvagad i trådmataren vilket gör att operatören känner sig irriterad och också lägger till stillestånd. Operatören måste tålmodigt hålla ledningar och linjer i rakt läge för att möjliggöra korrekt matning av fyllnadsmetall.

Summering

När elektriskt laddad tråd matas in i svetsbågen är det MIG-svetsning. MIG är vanligtvis föredragen eftersom svetsledningarna är mycket lätta att utföra. Det sägs faktiskt att även robotar kan användas för att få det mekaniska jobbet gjort. MIG-svetsare kan arbeta med nästan alla barn av metaller, även om aluminium och mjukt stål är de mest populära.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *